Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

ZWROT

I. Odstąpienie od umowy sprzedaży/zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może wyrazić chęć zrezygnowania z zakupu (tj. odstąpienia od umowy zawartej na odległość) kupionego towaru bez podania żadnej przyczyny.
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym w granicach zwykłego zarządu, tzn. towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Towar powinien być odesłany niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia zamiaru zwrotu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej sklepu. Do takiej przesyłki należy dołączyć formularz zwrotu - kliknij, aby pobrać formularz (w przypadku braku dostępu do drukarki może być przepisany ręcznie). Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni.

Ważne! - Nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem lub paczkomatami.

Zwracane produkty prosimy odesłać na adres:

Mała Madame

Katarzyna Łuczywek

92-777 Łódź, ul. Klementynkowa 45/2

Towar prosimy starannie zapakować aby uchronić go przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

Koszty zwrotu ponosi Klient.

Formularz zwrot

REKLAMACJE

 1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może w szczególności nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru otrzymanego w ramach Transakcji wraz z wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym na adres:

  „Mała Madame” Katarzyna Łuczywek , 92-777 Łódź, ul. Klementynkowa 45/2

  (z dopiskiem: „ REKLAMACJA ”).Klient ponosi koszty wysyłki reklamowanego towaru.

 3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Firmę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Firma sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu niż drogi reklamacyjnej.
 4. Właściwy przebieg procesu reklamacyjnego zapewnia przesłanie wraz z reklamacją reklamowanego Towaru. Reklamowany Towar powinien zostać przesłany Firmie w stanie kompletnym i czystym.
 5. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Firmy dotyczy istniejących w chwili wydania Towaru niezgodności tego Towaru z umową. Na ogół nie traktuje się jako takiej obciążającej Firmę niezgodności:

  - uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

  - uszkodzeń mechanicznych Towaru,

  - uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

 6. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w ustawowym terminie 14 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki. O wyniku reklamacji Firma poinformuje Klienta mailowo.
Formularz reklamacji